Privacy beleid

Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. Accountantskantoor Kreft B.V. vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Accountantskantoor Kreft B.V. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Accountantskantoor Kreft B.V. volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Indien u besluit ons persoonlijke informatie te willen geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Accountantskantoor Kreft B.V. houdt zich aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de website of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Verwerkersovereenkomst
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u in het geval u als verantwoordelijke een verwerker inschakelt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt verplicht afspraken te maken met de verwerker over een aantal in de wet genoemde onderwerpen. Meer informatie omtrent de AVG kunt u raadplegen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Om u hiermee van dienst te zijn hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Wij adviseren u kennis te nemen van deze overeenkomst en die bij uw administratie te bewaren.

Klik hier voor de verwerkersovereenkomst.

Vragen
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Accountantskantoor Kreft B.V., kunt u contact met ons opnemen via info@kreftaccountants.nl

Adres gegevens

Bezoekadres
Accountantskantoor Kreft B.V.
Rivierdijk 677
3361 BT Sliedrecht

Postadres
Postbus 138
3360 AC Sliedrecht

Contact gegevens

Telefoon
0184 41 15 01

E-mail
info@kreftaccountants.nl

K.v.K. nr
23075583

B.T.W. nr
NL 802767382B01

Overige zaken